23 oktober 2022
Transport waterstof naar Den Helder mogelijk

De Noordelijke Offshore Gas Transportleiding (NOGAT), die van het noordelijke puntje van de Nederlandse sector naar Den Helder loopt, is naast aardgas ook geschikt voor het transport van groene waterstof. Het 264 kilometer lange leidingsysteem is hiervoor onderzocht en gecertificeerd door Bureau Veritas. De NOGAT-leiding, aangelegd in de periode 1991/1992, is verbonden met de grote gasterminal in de Balgzandpolder. Operator is Neptune Energy. Ook de Noordgas Transport (NGT) leiding, die van het westen van de Nederlandse sector naar het Groningse Uithuizen loopt, is door Bureau Veritas gecertificeerd voor het transport van groene waterstof.