Foto: Acta Marine ©

23-10-2020
Acta Marine bevoorraders op waterstof

Wintershall Dea, operator van het boor- en productieplatform Mittelplate-A in het Duitse deel van de Waddenzee, meldt dat de vier bevoorradingsvaartuigen die vanuit Cuxhaven opereren op waterstof gaan varen. Deze bevoorraders worden ingezet door Acta Marine uit Den Helder. Plan is om als eerste de Coastal Liberty van een hybride, uit brandstofcellen en elektromotoren bestaand voortstuwingssysteem te voorzien. Doel is om de emissie van CO2, stikstof– en zwaveloxiden in het kwetsbare Waddengebied aanzienlijk te reduceren. Acta Marine is al vanaf 1981 met meerdere schepen betrokken bij het Mittelplate project van Wintershall Dea.