23 januari 2024
Vloot SNS Pool zoekt veilig heenkomen

Vanwege de zware storm Isha die over de Noordzee en ons land trok zochten de elf bevoorraders die deel uitmaken van de door Peterson Den Helder gemanagede SNS Pool afgelopen weekend een veilig heenkomen in onze haven en op de rede. Aan de Paleiskade lagen de bevoorraders dubbeldik afgemeerd, zoals de FS Crathes en FS Balmoral (foto), de Havila Borg en Havila Herøy, en de Dina Supplier en Dina Supporter. Verder schuilden in het ankergebied de BOS Base (ex VOS Base), Energy Partner, BOS Pool (ex Pool Express), Dina Scout en Dina Merkur voor de storm. Op maandag vertrokken de eerste bevoorraders alweer naar zee.