Afb.: DMO ©

22 september 2022
Meer budget voor Commando Zeestrijdkrachten

Volgens de op Prinsjesdag gepresenteerde Miljoenennota is voor Commando Zeestrijdkrachten (CZK) een budget van ruim 1 miljard euro gereserveerd. Daarnaast krijgt ook de Defensie Materieel Organisatie (DMO) meer financiële speelruimte. Eén en ander heeft tot gevolg dat meer geld beschikbaar komt voor onder andere de uitrusting van de nieuw te bouwen marineschepen. Hieronder ook het bevoorradingsvaartuig Zr.Ms. Den Helder A834. Dit zogeheten Combat Support Ship (CSS) wordt nu toch uitgerust met een verdedigingssysteem tegen anti-schip raketten, een rondzoekradar en systemen voor elektronische oorlogvoering. Deze systemen zaten oorspronkelijk wel in het eerste ontwerp (zie afbeelding) van de bevoorrader, maar werden in 2019 wegbezuinigd wegens te hoge kosten. Dit laatste wordt in de jongste defensieplannen nu weer rechtgezet. Zr.Ms. Den Helder is momenteel in aanbouw bij de Damen-werf in Galati in Roemenië. De 180 meter lange en 26 meter brede bevoorrader wordt in 2024 in Den Helder verwacht.