22 mei 2023
Visafslag omgevormd tot Blue Port Centre

De voormalige visafslag gaat voortaan als Blue Port Centre door het leven. Deze nieuwe naam is recentelijk aangebracht op de achtergevel van het gebouw dat nu voor andere doeleinden wordt ingezet. Zo fungeert een deel reeds als opslagplaats voor materieel waarmee wordt gewerkt door de grote seismics die regelmatig Den Helder aandoen. Verder heeft de Britse firma die actief is met meetboeien offshore gebruik van een ander deel van het gebouw gehuurd. Verwacht wordt dat op termijn ook bedrijven actief in de windenergiesector offshore van het Blue Port Centre gebruik gaan maken. Tijdens Sail Den Helder organiseert op vrijdag 30 juni en op zaterdag 1 juli de Offshore Experience in het Blue Port Centre een event dat is gericht op de toepassing van waterstof in het kader van de energietransitie.