22 oktober 2020
Alternatieve brandstof voor marineschepen

Recent onderzoek heeft aangetoond dat het haalbaar is om groene methanol te gaan gebruiken als brandstof voor de voortstuwing van kleinere marineschepen. Volgens het onderzoek zouden surveyvaartuigen als Zr.Ms. Snellius A 802 (zie foto) en Zr.Ms. Luymes A 803 ideale schepen zijn om van deze brandstof gebruik te maken. Hun dieselmotoren moeten dan wel worden vervangen door voortstuwers die op methanol kunnen werken. De uitdaging is nu om dit soort motoren verder te ontwikkelen zodat ze straks gebruikt kunnen worden in de vervangers van de twee bestaande surveyvaartuigen. Dit vervangingsprogramma gaat in 2023 van start.