21 augustus 2023
Vloot marineschepen naar Sandy Coast 23

De Koninklijke Marine neemt met een zestal vaartuigen deel aan de internationale mijnenbestrijdings- en havenbeschermingsoefening Sandy Coast 23. Deze gaat vandaag van start en duurt tot 1 september. Geoefend wordt op de Noordzee boven de Waddeneilanden en in de haven van Delfzijl. Aan de oefening nemen zes NAVO partners deel. De Nederlandse schepen die deelnemen zijn de mijnenjagers Zr.Ms. Makkum M857 en Zr.Ms. Vlaardingen M863, het hydrografisch opnemingsvaartuig Zr.Ms.Luymes A803, het duikondersteuningsvaartuig Hydra A854, de zogeheten expeditionary survey boat Hydrograaf H8021 (foto) en de N-Sea GeoSea. Tevens wordt de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) bij de oefening betrokken.