21 maart 2024
Nieuwe bedieningstijden Burgemeester Visserbrug

Vanaf 22 maart wordt de Burgemeester Visserbrug niet meer 24/7 bediend vanuit de post bij de Koopvaardersschutsluis, maar op afstand vanuit de bediencentrale van de Provincie Noord-Holland in Heerhugowaard. En dan alleen overdag tijdens de standaardopeningstijden van de bediencentrale. Wel blijft het voor de scheepvaart mogelijk om in de nachtelijk uren op afroep een brugopening aan te vragen.