Artist’s impression van het Prinses Elizabeth eiland. Afb.: Elia ©

21 maart 2023

Eerste kunstmatig energie-eiland op de Noordzee
Door Paul Schaap

TM EDISON, een samenwerkingverband van DEME en Jan de Nul, gaat voor de Belgische netwerkbeheerder Elia het eerste kunstmatige energie-eiland ter wereld aanleggen. Dit laatste gaat plaatsvinden op 30 mijl voor de Belgische kust, in de Prinses Elizabeth zone. Het aan te leggen eiland wordt naar dit gebied vernoemd.

Nu de joint venture van de twee Belgische baggermaatschappijen de tender voor de aanleg van het Prinses Elizabeth eiland in de wacht heeft gesleept, kan begin 2024 de aanleg ervan van start gaan. In totaal zal dit werk circa 2,5 jaar in beslag  nemen. In die tijd moeten veertien grote betonnen caissons worden geconstrueerd. Verwacht wordt dat het werk in augustus 2026 zo ver klaar is dat kan worden begonnen aan de installatie van de hoogspanningsinfrastructuur en de aansluiting op het eiland van de diverse windparken in de Prinses Elizabeth zone. Het eiland krijgt een oppervlak van 6 hectare en wordt onder andere voorzien van een kleine haven en een helikopterplatform. Plan is dat de windzone 3,5 GW aan energie gaat opwekken en dat deze op het eiland wordt omgezet naar 220kV voor het transport naar de vaste wal. Daar verzorgt beheerder Elia de aansluiting op het landelijk energienetwerk. TM EDISON bouwt in Vlissingen-Oost niet alleen de veertien caissons, maar voert offshore ook het baggerwerk en het steenstortwerk uit. Het laatste is nodig voor een goede fundatie van de caissons. Aansluitend worden de caissons op het grindbed geïnstalleerd en opgevuld met zand. Nadat om erosie te voorkomen ook rond de caissons nog stenen zijn gestort, zal het eiland worden opgespoten met zand. In 2030 moeten de omliggende windparken op het eiland zijn aangesloten. Volgens Elia wordt het Prinses Elizabeth eiland het eerste knooppunt van een geïntegreerd Europees elektriciteitsnetwerk dat diverse landen rond de Noordzee, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, met elkaar gaat verbinden.

Volgens de Deense netwerkbeheerder Energinet worden ook in zijn land plannen gesmeed voor de bouw van een dergelijk energie-eiland. Rond 2033 zou op dit zogeheten North Sea Energy Island 3 GW aan windenergie kunnen worden aangesloten en rond 2040 zelfs 10 GW. Plan is om dit eiland te koppelen aan het Prinses Elizabeth eiland voor de Belgische kust. De tender voor de aanleg van het Deense energie-eiland wordt binnenkort verwacht. Dit eiland zal op 80 kilometer uit de Deense westkust uit zee verrijzen.