21 december 2021
Groningen weer terug in thuishaven

Op 15 december is Zr.Ms. Groningen P843 weer in Den Helder teruggekeerd. Dit gebeurde aan de tros van de sleepboot Multratug 18 die het patrouillevaartuig in Vlissingen had opgehaald. Eind 2020 had de Groningen haar inzet als stationsschip in het Caribische gebied vanwege problemen aan haar stuurboords schroefas moeten afbreken. Hierna zag het marineschip nog wel kans om op eigen kracht naar Den Helder terug te keren. Ververvolgens kreeg Royal IHC van de Directie Maritieme Instandhouding van het Commando Zeestrijdkrachten opdracht om de defecte schroefas te verwijderen, te inspecteren, te repareren en weer terug te plaatsen. Hiervoor moest Zr.Ms. Groningen dit jaar twee keer naar Scheepswerf Reimerswaal in Vlissingen worden gesleept.