20 augustus 2022
Seajacks Kraken naar L11B-platform

Het hefeiland Seajacks Kraken is, na een week in onze haven te hebben gebivakkeerd, op woensdag 17 augustus weer naar zee vertrokken. Met als reisdoel het L11B-gasproductieplatform, waaraan de komende tijd moet worden gewerkt. Dit bemand werkende platform van ONE-Dyas bevindt zich in de Nederlandse sector van de Noordzee. Het staat op een een vierpoots jacket en er zijn vier gasproductieputten op aangesloten. Naast gas wordt er ook condensaat mee gewonnen. Niet bekend is hoe lang de Seajacks Kraken bij dit platform actief zal blijven.