Foto: RPS ©

20 februari 2022
Bouw LiDAR-boeien in Den Helder

Binnenkort gaat de divisie Energy van Britse firma RPS in Den Helder aan de slag met de opbouw van vier grote LiDAR-boeien voor het meten van wind, golfhoogtes, stromingen en getijden. LiDAR staat voor Light Detection And Ranging. Na de oplevering worden de meetboeien op ruim 60 kilometer uit de kust in het windenergiegebied IJmuiden Ver geïnstalleerd. Hier zullen op termijn vier grote windturbineparken, met een totaalvermogen van 4 GW, worden aangelegd. Deze parken krijgen een gezamenlijk oppervlak van 400 vierkante kilometer. Voor de opbouw van de boeien gaat RPS zich vestigen in het visafslaggebouw dat wordt omgevormd wordt tot Blue Port Centre. De metingen offshore gaan twee jaar in beslag nemen en worden door RPS uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken. De verkregen data zijn bestemd voor de partijen die de windparken gaan aanleggen. De metershoge LiDAR-boeien zijn uitgerust met zonnepanelen en kleine windmolentjes, zodat zij in hun eigen energieverbruik kunnen voorzien.