20 januari 2024
Marinevloot bij werf Damen

In de Koopvaardersbinnenhaven lagen deze week diverse marinevaartuigen afgemeerd bij Damen Shipyards Den Helder. Hieronder de motorsleepboot Noordzee A871 (foto 1) die de week daarvoor in het dok van de werf had gelegen. Begin deze week kreeg de Noordzee gezelschap van de duikondersteuningsvaartuigen Argus A852 en Nautilus A853, die naast elkaar werden afgemeerd (foto 2). Al deze marinevaartuigen worden op de werf geïnspecteerd. Ook krijgen zij onderhoud en wordt waar nodig reparatiewerk uitgevoerd.