Foto: MINDEF ©

2 februari 2023
Mijnenjagers naar NAVO-vlootverbanden

Deze week zijn twee mijnenjagers van de Alkmaar-klasse aan een nieuwe missie begonnen. Zo is Zr.Ms. Makkum M857 (foto) vanuit Den Helder richting Middellands Zee vertrokken om zich daar bij de Standing NATO Mine Countermeasures Group 2 (SNMCMG2) te voegen. En uit Zeebrugge is de mijnenjager Zr.Ms. Schiedam M860 vertrokken om deel te gaan uitmaken van Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). Dit NAVO-vlootverband opereert op zowel de Noordzee, de Oostzee als de Atlantisch Oceaan. Naast voor patrouilletaken en oefeningen worden beide marineschepen ingezet om oude explosieven uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog op te ruimen. De vijf nog overgebleven mijnenjagers van de Koninklijke Marine worden op termijn vervangen door zes geavanceerde, nieuw te bouwen mijnenbestrijdingsvaartuigen.