19 juli 2022
Reddingboten naar Rotterdam

Vandaag zijn de motorreddingboten Dorus Rijkers en De Zeemanspot uit Museumhaven Willemsoord vertrokken voor een meerdaagse vaartocht naar Rotterdam. Daar zal worden deelgenomen aan een herdenkingsmanifestatie ter ere van de hulpfondsen die in de Tweede Wereldoorlog zijn opgekomen voor de families van de buitengaats verblijvend zeevarenden. Daarnaast wordt er bij het Nationaal Koopvaardij Monument De Boeg in Rotterdam een gedenkteken onthuld. Bijzonder is dat de reddingboot De Zeemanspot, vernoemd naar één van de hulpfondsen, in 1972 kon worden gebouwd dankzij een batig saldo van het eerder opgeheven gelijknamige hulpfonds. De beide reddingboten worden op 27 juli weer in Den Helder terugverwacht.