19 december 2022

Coastal Aurora van naam voorzien

De laatste keer dat de multicat Coastal Aurora door ons werd gespot, was het werkschip net in de huiskleuren van Acta Marine gezet. Toen ontbraken nog wel de naam en thuishaven op de romp van het vaartuig, maar deze zijn er de afgelopen week ook op geschilderd (zie foto). Omdat de Coastal Aurora ondertussen  is opgenomen in de vlootlijst van Acta Marine, zijn nu ook de specificaties bekend. De voornaamste zijn dat de lier een houdkracht heeft van 150 ton, de trekkracht voor sleepwerk 34 ton bedraagt, de beide kranen elk een hefcapaciteit van circa 10 ton hebben, de voortstuwing uit twee Caterpillar diesels van elk 895 kW bestaat en het werkdek een oppervlak heeft van 150 vierkante meter. Vrijvarend kan een snelheid van 10 knopen worden gehaald. Thuishaven van de Coastal Aurora is Den Helder (zie bericht 12 december).