18 februari 2021
Nieuw betonningsvaartuig in Den Helder

Eerder deze week gespot aan de kade van de Vaarwegmarkeringsdienst op de buitenhaven. De gloednieuwe Waddenstroom van de Rijksrederij uit Rijswijk. Het 40 meter lange en 10 meter brede multifunctionele werkschip is, net  als haar zusterschepen Merwestroom en Scheldestroom, vorig jaar bij Scheepswerf Bijlsma in Wartena van stapel gelopen. De drie schepen zijn in dienst van Rijkswaterstaat en kunnen voor meerdere taken worden ingezet, waaronder als betonningsvaartuig. De Waddenstroom is op maandag 15 februari vanuit Harlingen naar Den Helder overgekomen.