18 december 2021
Windbasis in visafslag

Om het veel te grote visafslaggebouw ook voor de toekomst in stand te houden, zijn extra inkomsten nodig. Het plan is om hiervoor medegebruikers aan te trekken. Gedacht wordt aan bedrijven die zich bezighouden met het managen en onderhouden van windparken offshore. In Vlissingen en IJmuiden zijn dergelijke bedrijven al actief voor parken die in die regio’s voor de kust zijn aangelegd. Verwacht wordt dat dit op termijn ook in Den Helder gaat gebeuren. Een goede optie hiervoor is  het visafslaggebouw om te bouwen tot een zogeheten Bleu Port Centre. Hierbij zullen de sorteerruimten, kantoren, mijnzaal, kantine en vergaderfaciliteiten van de afslag dan van het noordelijk naar het zuidelijk deel moeten verhuizen, zodat in het vrijgekomen noordelijk deel ruimte beschikbaar komt voor nieuwe bedrijvigheid. Verder zal dan ook de Verse Vismark in het zuidelijk deel worden ondergebracht. De Helderse en Texelse vissersvloot is dusdanig ingekrompen dat voor het vermarkten van hun vangsten veel minder ruimte nodig is. KJK architecten gaat zich met de indeling van het nieuwe gebouw bezighouden.