Opmaak 1

19 november 2021
Nieuwe fotoboek over Nederlandse offshoresector

Onder de titel ‘The Dutch Offshore – Beyond the horizon’ heeft de bekende maritiem luchtfotograaf Herman IJsseling van Flying Focus opnieuw een fotoboek uitgebracht met circa 150 spectaculaire luchtopnamen. Hij heeft Paul Schaap gevraagd om ook voor deze nieuwe editie weer het voorwoord te schrijven. Naast van de olie- en gasindustrie offshore bevat het boekwerk nu ook veel bijzondere beelden van activiteiten in de sterk opkomende windenergiesector offshore. Daarnaast ook luchtfoto’s van de Helderse haven en van schepen die van hieruit opereren. Al bladerend valt er veel te genieten en blijft de lezer zich verwonderen over al hetgeen zich achter de horizon afspeelt. Het 156 pagina’s tellende gebonden fotoboek is verkrijgbaar via de boekhandel of is online te bestellen via de webshop op www.flyingfocus.nl. Het ISBN/EAN-nummer is 978-90-79716-28-9 en de kostprijs bedraagt 34,50 euro.