18 oktober 2023
Weer groot tankentransport

Ze lagen al enige tijd in de Kooyhaven gereed voor transport (foto 1). De pontons Wagenborg Barge 14 en 15, elk beladen met vijf torenhoge opslagtanks. De tanks op eerstgenoemde ponton zijn door Oostwouder gefabriceerd op locatie Kooyhaven, de andere vijf op de hoofdvestiging in ‘t Zand. Gisteren zijn beide pontons door de slepers Demi-K en Eemshorn opgehaald en naar de buitenhaven versleept (foto 2).