18 januari 2022
Steeborg 1 aan het werk op Marsdiep

Zoals vanaf de Helderse zeedijk duidelijk te zien, is de Steeborg 1 van J.W. van Stee uit Harlingen al een aantal dagen op het Marsdiep aan het werk. Het werkgebied van de Steeborg 1 omvat het gehele waddengebied, waarin aan kabels en leidingen van nutsbedrijven en Rijkswaterstaat inspectie-, onderhouds- en reparatiewerk wordt verricht. Hiervoor staat op het werkdek een scala aan apparatuur opgesteld. Het 40 meter lange en 14 meter brede werkschip heeft een platte bodem en kan daardoor droogvallen. Verder is het uitgerust met twee spudpalen en een vierpunts ankersysteem. Het dubbelschroefsvaartuig is vanaf 2015 operationeel. Daarvoor heeft de TX-63 als schelpenvisser dienst gedaan.