17 augustus 2021
Coastal Challenger terug uit windsector

De Coastal Challenger van rederij Acta Marine is na een verblijf in de windenergiesector voor onderhoud naar haar thuishaven Den Helder teruggekeerd. Vanaf 20 juni is deze multifunctionele werkboot, een zogeheten multicat 3512, voor de kust van de Maasvlakte werkzaam geweest bij de aanleg van het windpark Hollandse Kust Zuid. Bijzonder aan de Coastal Challenger is haar uiterst geringe diepgang, waardoor er ook in heel ondiep water mee kan worden gewerkt. Zoals bijvoorbeeld bij de aanlanding van de energiekabels voor voornoemd windpark. Daarnaast beschikt het vaartuig over een dynamisch positioneringssysteem.