17 juli 2023
Terschelling naar Den Helder gesleept

Na enige tijd in de haven van Oudeschild in dok te hebben gestaan, is het betonningsvaartuig Terschelling vorige week door twee sleepboten van de firma Krul naar de werf van Damen in Den Helder gesleept. Hier zal het vaartuig, waarvan de mast en de kraan inmiddels al in de steigers zijn gezet, verder worden opgeknapt. Rijkswaterstaat zet de Terschelling niet alleen in als boeienlegger, maar desgewenst ook als sleper en brandblusvaartuig. Tevens kunnen er oliemorsingen in zee mee worden bestreden. Het 44,4 meter lange schip heeft 1988 als bouwjaar.