17 mei 2021
Drukte aan Nieuwediepkade

Gisteren was de Nieuwediepkade weer even overvol na de komst van de de Seaway Aimery en Seaway Moxie van Seaway Offshore Cables. Twee bijzondere offshorevaartuigen die worden ingezet voor het leggen, ingraven en aansluiten van kabels in windturbineparken offshore. Het tweetal was afkomstig uit een Deens windpark. De 95 meter lange Seaway Aimery is een in 2016 voor Siem Offshore Contractors gebouwde kabellegger, terwijl de 74 meter lange Seaway Moxie een in 2014 voor dezelfde Noorse rederij van stapel gelopen installatievaartuig is. In 2018 zijn beide schepen overgenomen door Seaway 7 en vanaf die tijd zijn ze meestal samen aan het werk.