17 november 2020
Haven Den Helder economische motor

Medewerkers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam hebben de economische betekenis van de Nederlandse zeehavens over de jaren 2018 en 2019 onderzocht. En dan met name onderwerpen als de directe werkgelegenheid en de toegevoegde waarde. De resultaten zijn recentelijk gepubliceerd in de zogeheten Havenmonitor 2020. Voor de regio Den Helder bevat dit rapport zeer interessante informatie, waaruit duidelijk blijkt dat de Helderse haven de economische motor vormt voor de Kop van Noord-Holland. In 2018 en in 2019 leverde de havengerelateerde werkgelegenheid respectievelijk 4.240 en 4.250 banen op. Aan havengerelateerde toegevoegde waarde resulteerde dit in 731 miljoen euro en in 2019 in 658 miljoen euro. Het aantal havengerelateerde bedrijven bedroeg vorig jaar 260.