Afbeelding: Neptune Energy ©

17 januari 2024
CO2-opslagproject in volgende fase

Zoals bekend zijn Neptune Energy en partners al enige tijd plannen aan het maken om even ten noordwesten van Den Helder, in het L10-blok, een groot CO2-opslagproject in de zeebodem te realiseren. Recentelijk is besloten om hiermee door te gaan. Hierdoor is dit zogeheten L10CCS project, waarbij CSS staat voor Carbon Capture and Storage, in de ontwerpfase ofwel de Front-End Engineering Design (FEED) fase beland. Het project omvat de opslag van 5 Megaton CO2 per jaar in de leeggeproduceerde gasreservoirs in het L10 blok. Dit komt overeen met een derde van de totale CO2-emissies in Nederland. Volgens Neptune Energy kan in totaal circa 120 tot 150 Megaton CO2 in de gasreservoirs in de zeebodem worden opgeslagen. Het L10CSS project gaat daarmee een belangrijke rol spelen in het behalen van de klimaatdoelen. In de tweede helft van dit jaar moet de FEED fase zijn afgerond. De uitvoering ervan is uitbesteed bij Petrofac. Als het ministerie van Economische Zaken en Klimaat goedkeuring verleent aan het project, kan in 2025 een investeringsbesluit worden genomen en in 2028 het injecteren van CO2 in de zeebodem van start gaan.