16 februari 2022
Noordhoek Pathfinder wacht op werk

Het 62 meter lange Noordhoek Pathfinder verblijft, in afwachting van nieuw werk, al zo’n twee maanden in de haven van Den Helder. Eerst wat verscholen achter de visafslag, maar sinds een aantal dagen heel prominent bij de ingang van de Zeedoksluis. Het dieselelektrisch aangedreven duikondersteuningsvaartuig is in 2010 in Foxhol door Scheepswerf De Hoop opgeleverd aan duikbedrijf Noordhoek (thans N-Sea) uit Zierikzee. Een prachtig schip, speciaal gebouwd voor de inzet in West-Europese wateren. Het vaartuig kan onder andere surveywerk verrichten en operaties met onderwaterrobots, zogeheten ROV’s, uitvoeren. Om goed in positie te kunnen blijven, is de Noordhoek Pathfinder uitgerust met een klasse 2 dynamisch positioneringssysteem.