15 april 2023
Plan uitbreiding marinehaven in Den Helder

Defensie is van plan om meer afmeercapaciteit te creëren in de marinehaven. Dit vanwege de komst van grotere marineschepen, zoals bijvoorbeeld het zogeheten combat support ship Zr.Ms. Den Helder dat vanaf volgend jaar in Den Helder wordt afgebouwd. De bedoeling is om in de Berghaven (foto) middels nieuwe steigers en kades 750 meter aanvullende kaderuimte te realiseren, alsmede 12.000 vierkante meter aan opstelruimte aan te leggen. Hierdoor wordt het ook voor grotere schepen mogelijk om op een veilige manier te bunkeren, munitie aan boord te nemen en olie te laden. Dit heeft staatssecretaris Christophe van der Maat in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. De kosten voor de uitbreiding van de marinehaven worden geraamd op 100 tot 250 miljoen euro.