15 oktober 2022
Drugsvanger Zr.Ms.Groningen terug in thuishaven

Afgelopen donderdagmiddag keerde het patrouillevaartuig Zr.Ms. Groningen P843 na zes maanden weer terug in thuishaven Den Helder. Gedurende de periode als stationsschip in het Caraibisch gebied heeft het patrouillevaartuig en haar bemanning een record aantal van 17 drugtransporten onderschept. Hierdoor is circa 21.000 kilo drugs voornamelijk cocaïne en wat marihuana van de markt gehaald.
De drugstransporten vinden veelal plaats met snelle motorboten zogeheten go-fasts. Zr.Ms.Groningen P843 is ondertussen als stationsschip afgelost door het patrouillevaartuig Zr.Ms. Holland P840.