14 juli 2023
Defensie wil zes marineschepen vervangen

Defensie heeft het voornemen om op termijn zes marineschepen  door nieuwbouw te vervangen. Samen met het Verenigd Koninkrijk wordt onderzocht welk ontwerp hiervoor het meest geschikt is  en of de schepen gezamenlijk ingekocht kunnen worden. De te vervangen schepen zijn de amfibisch transportschepen Zr.Ms. Rotterdam L800 (foto) die 1998 in dienst is gesteld, en Zr.Ms. Johan de Witt L801 die in 2007 de vloot is komen versterken. Ook valt het doek voor de vier patrouillevaartuigen van de Holland-klasse. Dit zijn Zr.Ms. Holland P840 die in 2012 in dienst is gesteld en Zr.Ms. Zeeland P841, Zr.Ms. Friesland P842 en Zr.Ms. Groningen P843 die alle drie in 2013 aan de vloot zijn toegevoegd.