Foto: Wim Albers ©

14 december 2023
Acta Centaurus schuilt op rede

Tijdens de storm van afgelopen zaterdag op zondag heeft de Acta Centaurus van Acta Marine een veilig heenkomen gezocht in het ankergebied tussen Den Helder en Texel. Het ruim 93 meter lange vaartuig is al enige tijd werkzaam in windpark Hollandse Kust Noord, waar het als hotelschip fungeert. Daarnaast kan de Acta Centaurus constructiewerk uitvoeren. Het schip is onder andere uitgerust met een deiningsgecompenseerd Walk-to-Work (W2W) systeem en een groot helikopterdek. De voortstuwing is dieselelektrisch. Opvallend is de rompconstructie van het schip dat al vanaf 2019 deel uitmaakt van de vloot van Acta Marine.