13 juni 2023
Sleper Fairplay Nublo op bezoek

Vanaf begin juni is de 34,5 meter lange sleper Fairplay Nublo van de Duitse Fairplay Towage Group uit Hamburg al een paar keer in onze haven gespot. Gependeld wordt tussen Den Helder en het L8 blok in de Nederlandse sector van de Noordzee. De Fairplay Nublo beschikt over een vermogen van 5.279 pk en een trekkracht van 75 ton, en is in 2006 onder de naam Wolf van stapel gelopen. Een jaar later is de sleper herdoopt in BB Ocean en in 2015 in Multraship 14. Vanaf 2019 vaart de boot onder de vlag van Fairplay. Eerst als Fairplay 29 en vanaf 2020 onder haar huidige naam.