Afb.: Neptune Energy ©

13 mei 2022
CO2-opslag bij Den Helder in lege L10-gasvelden

Samen met drie partners wil Neptune Energy kooldioxidegas (CO2-gas) opslaan in een aantal lege gasvelden in het L10-blok, gelegen op 65 kilometer ten noordwesten van Den Helder. Een vergunning hiervoor is reeds aangevraagd. Wordt deze verleend dan kan dit zogeheten L10 Carbon Capture and Storage project (L10-CCS) in 2026 van start gaan. Ondergrondse CO2-opslag lijkt noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de in het akkoord van Parijs opgetekende milieueisen. Neptune Energy heeft al de nodige ervaring opgedaan met CO2-opslag door  jarenlang het met gas uit het K12-blok meegeproduceerde CO2 te scheiden van de gasstroom en weer in de zeebodem terug te pompen. Een uitgebreid artikel over het L10-CCS project van Neptune Energy is op deze site te vinden onder de knop Artikelen/Actueel.