13 november 2022
Baggercombinatie in buitenhaven

Om de havenuitgang en de marinehaven op de gewenste diepte te houden wordt er al weer enige tijd gebaggerd. Hiervoor wordt naast de ploegboot Fenna ook een bijzondere hoppercombinatie ingezet, bestaande uit de hopperbak KB1649 en de duwboot Harmke van Beens Dredging uit Schagen. De circa 60 meter lange hopperbak is uitgerust met een complete baggerinstallatie met een 800 pk sterke pomp. De voortstuwing wordt verzorgd door de Harmke, van waaruit ook de baggerinstallatie wordt bediend. De beuninhoud van de hopperbak bedraagt 950 kuub. Het opgebaggerde slib wordt buiten de haven op het Marsdiep via bodemdeuren gestort.