Foto: Flying Focus ©

13 november 2021
EcoPort certificaat voor Port of Den Helder

Uit handen van Anne-Wil Lucas, voorzitter van de Raad van Advies van de Waddenzeehavens, heeft Port of Den Helder in navolging van diverse andere waddenhavens een EcoPort certificaat uitgereikt gekregen. Dit Europese zeehavencertificaat geldt voor havens die de milieuwetgeving onder controle hebben en zich inzetten om de impact van de haven op de omgeving te verkleinen. Dit laatste varieert van het verminderen van afval, het voorkomen van olieverontreinigingen, het beperken van lichtuitstraling en het uitvoeren van verduurzamingsactiviteiten. Den Helder heeft dit certificaat al twee keer eerder weten te verwerven.