12 juni 2023
Nog meer tanks op transport

Nadat vorige week maandag en dinsdag al vijf torenhoge opslagtanks vanaf de twee bouwlocaties van Oostwouder naar een bij de Kooysluis afgemeerde zeegaande ponton waren vervoerd (zie bericht 6 juni 2023), werd dinsdag nog een volgend transport opgestart. Hiervoor werd de ponton LP03 door de slepers Demi-K en Dancing Water naar ’t Zand gesleept om daar te worden beladen met drie nieuwe tanks (foto). Hierna werd de LP03 met haar torenhoge lading naar Kooyhaven gesleept om de volgende dag aan de tros van de sleper Dancing Water richting Antwerpen te vertrekken.