12 april 2024
Mastenwoud aan Flaneerkade

Oude tijden leken deze week even te herleven toen er vlak na elkaar verschillende grote zeilschepen aan de Flaneerkade waren afgemeerd (foto 1). Vooraf op de foto de 45 meter lange driemaster Thalassa die vanuit Horta in Portugal in Den Helder arriveerde. Deze voormalige Helderse kotter vaart met leerlingen van Schools at Sea. Het daarachter liggende schip is de 53 meter lange driemaster Mare Fan Fryslan die vanuit Den Oever naar Den Helder was overgekomen. Dit schip wordt ingezet voor zogeheten bike boat tours. Kort daarop meerde, eveneens vanuit Den Oever, de 55 meter lange viermaster Leafde fan Fryslan af. Dit zeilschip fungeert ook als fietsboot en heeft op 11 april over het Noordhollandskanaal haar reis verder vervolgd (foto 2).