Foto: Neptune Energy ©

12 december 2020
Neptune Energy onderzoekt CO2-opslag in L10-blok

Olie- en gasmaatschappij Neptune Energy gaat onderzoeken of het haalbaar is om via de bestaande offshore-infrastructuur grootschalig en veilig CO2 in lege gasvelden op zee op te slaan. Plan is om dit even ten noordwesten van Den Helder in het L10-blok, in de velden L10-A, L10-B en L10-E, te gaan doen. Neptune Energy denkt in deze velden in totaal tussen de 120 en 140 miljoen ton CO2 te kunnen opslaan. Vanaf 2025 zou dit jaarlijks al voor 5 tot 8 miljoen ton CO2 mogelijk zijn. Wat neerkomt op een reductie van 50 procent van alle industriële CO2-uitstoot in Nederland. Neptune Energy heeft naast haar hoofdkantoor in Zoetermeer een grote offshorebasis in Den Helder.