12 januari 2021
Acta Marine vestigt zich ook in Frankrijk

Om tijdig te kunnen inspelen op ontwikkelingen in de  windenergiesector in Franse wateren heeft werkbotenrederij Acta Marine een kantoor geopend in de Franse havenstad Saint-Nazaire. Hier wordt vlak voor de kust Parc du Banc de Guérande aangelegd. Dit windpark, dat 80 GE Haliade turbines van elk 6 MW gaat tellen, wordt in 2022 opgeleverd. Bij de aanleg ervan heeft Acta Marine met de Coastal Chariot al hand- en spandiensten verleend bij de aanlanding van de energie-exportkabels van het park naar de vaste wal. De werkboten van Acta Marine worden steeds vaker ingezet bij de aanleg van windturbineparken in West-Europese wateren, zoals recentelijk nog bij de Borssele windparken voor de Zeeuwse kust.