12 juli 2022
Kustwacht krijgt twee extra noodhulpslepers

De Nederlandse Kustwacht gaat naast de in Den Helder gestationeerde Guardian met nog twee van deze noodhulpslepers aan de slag. Hiervoor is een contract gesloten met een looptijd van 4,5 jaar met Multraship Ocean Towage die hiervoor de pas overgenomen zeeslepers ALP Ace en ALP Ippon inzet. Zusterschepen met een trekkracht van respectievelijk 192 en 198 ton die achtereenvolgend in 2006 en 2007 bij de Duitse Mutzelfeldt werf in Cuxhaven van stapel zijn gelopen. De ALP Ace is inmiddels herdoopt in Multraship Commander en doet al vanaf 1 juli in de kustwachtkleuren dienst. Het werkgebied van deze sleper omvat de Borssele windparken voor de kust van Zeeland. De ALP Ippon zal worden herdoopt in Multraship Protector. Deze sleper gaat gaat per 1 augustus rond de windparken voor de kust van Noord- en Zuid-Holland patrouilleren. De Guardian blijft in dienst als noodhulpsleper voor de Noord-Nederlandse wateren.