11 mei 2024
Nog meer L7-modules naar Den Helder

Opnieuw hebben de grote drijvende bokken Matador 3 en Hebo-Lift 10 elk een grote module van het L7-gasproductiecomplex in Den Helder aangeland (zie ook 7 mei 2024). De Matador 3 kwam gisteren als eerste binnen en plaatste de door haar van zee gehaalde module op de transportponton UR99 (foto 1). Kort daarop volgde de Hebo-Lift 10, maar omdat er geen parkeerplek meer vrij was op de UR99, zat er voor deze drijvende bok niets anders op dan met de module in haar takels aan de Nieuwediepkade af te meren (foto 2). Tijdens het transport vanuit het L7-blok is de Matador 3 begeleid door de multicat Voe Earl en de Hebo-Lift 10 door de Voe Viking. Later op de dag is de Matador 3 naar Vlissingen vertrokken.