11 februari 2022
Kustwachtsleper Guardian weer operationeel

Na vorige week aan de Nieuwediepkade te zijn gerepareerd, is de kustwachtsleper Guardian op zondag 6 februari weer naar zee vertrokken. De twee daaropvolgende dagen heeft de noodhulpsleper voor de Noord-Hollandse kust onafgebroken gepatrouilleeerd. Op woensdagochtend is de Guardian weer teruggekeerd naar Den Helder en om daar af te meren op haar vaste ligplaats op Harssens. Gisteren en vandaag zat de Guardian weer op zee. Hoewel de Kustwacht er geen mededelingen over heeft gedaan, wordt aangenomen dat de kustwachtsleper weer volledig operationeel is. Ook over de aard van de technische problemen is niets bekend gemaakt (zie bericht 3 februari 2022).