11 januari 2023
Producenten Organisaties gaan samen verder

De drie visserijorganisaties in de Kop van Noord-Holland, PO West uit Den Helder, PO Texel en PO Wieringen, hebben het samenwerkingsverband Noordelijke Visserij Alliantie (NVA) opgericht. Deze organisatie is per 1 januari dit jaar van start gegaan. Het bestuur wordt gevormd door de voorzitters van de drie PO’s. Dit zijn Peter Bakker (PO West), René Huisman (PO Texel) en Gert Jan Wiegman (PO Wieringen). Het motto van de NVA is ‘Oan board’. Namens de vissers uit de Noordkop worden de belangen door de NVA onder meer in het Noordzee Overleg behartigd, wordt gesproken met de eigenaren van de windparken op de Noordzee en wordt waar nodig in het belang van de visserij opgetreden. Statutair is de NVA gevestigd in Den Oever.