10 juli 2021
Diverse offshorevaartuigen op bezoek

Deze week is de Helderse haven weer door diverse offshorevaartuigen aangedaan. Zo kon dinsdag 6 juli aan de Paleiskade het multifunctionele offshoresupportvaartuig Larissa worden gespot (foto). Opvallend was dat het vaartuig enkele graden slagzij over bakboord maakte. Verder lag die dag aan de Nieuwediepkade de Stril Server afgemeerd. Een duikondersteuningsvaartuig dat door Bluestream Offshore is ingehuurd. De volgende dag meerden de Seaway Moxie en Seaway Aimery aan de Nieuwediepkade af. Beide vaartuigen voeren kabellegwerk uit in windparken. Tevens kwam op die dag de sleephopperzuiger Causeway van Boskalis, die wordt ingezet om het strand van Texel op te spuiten, in Den Helder bevoorraden en bunkeren en werd hiervoor aan de Nieuwediepkade afgemeerd.