10 januari 2023
NAM waarschuwt scheepvaart op Noordzee

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert al een aantal maanden in de blokken K en L, even ten noordwesten van Den Helder, een omvangrijk seismisch zeebodemonderzoek uit. Hiervoor worden de seismics SW Vespucci en SW Tasman van Shearwater GeoServices ingezet, alsmede de hulpschepen Ocean Dee en Linde-G. Dit vlootverband blijft hier nog tot medio maart bezig met het slepen van kilometers lange kabelbundels waaraan hydrofones zijn bevestigd. Hierdoor kunnen de seismics niet stoppen of uitwijken en zijn dus zeer beperkt in hun bewegingen. Voor de veiligheid van zowel schepen als apparatuur verzoekt de NAM de overige scheepvaart om buiten het onderzoeksgebied te blijven en daarbij een afstand van drie zeemijl rondom de seismics te bewaren. Via kanaal 16 kan direct onderling worden gecommuniceerd. Voornoemd vlootverband gebruikt Den Helder als uitvalsbasis.