Foto: Maersk Drilling ©

1 september 2021
Engels gas naar Den Helder

Operator Spirit Energy heeft in blok 49/10a van het Britse Grove veld een nieuwe gasput in productie gebracht. Dit veld ligt zo dicht tegen de grens aan van de Nederlandse sector van de Noordzee dat het produceerde gas op het nabijgelegen Markham J6-A gasproductie platform van Spirit Energy in de Nederlandse sector kan worden behandeld. Op 25 augustus is het verpompen van het gas via dit platform en de West Gas Transportleiding (WGT) naar de terminal in Den Helder van start gegaan. De productieput is geboord met het booreiland Maersk Resolve van de Deense contractor Maersk Drilling.