1 juli 2022
Vroon gestopt met VOS Satisfaction

De VOS Satisfaction maakt niet langer deel meer uit van de vloot van Vroon Offshore Services. Of het 61 meter lange vaartuig is verkocht is niet bekend. Recentelijk is het bekende duikondersteuningsvaartuig nog gedokt voor een grote inspectiebeurt en hernieuwing van haar certificaten. Dit is gebeurd bij de Oranjewerf van Damen Shipyards in Amsterdam (foto). De VOS Satisfaction is in 2007 van stapel gelopen bij een Indiase werf en is vanaf die tijd bij talloze offshoreprojecten in West-Europese wateren en in de Middellandse Zee betrokken geweest.