1 oktober 2020
Aantrekkelijkere tarieven voor de binnenvaart

Per vandaag heeft Port of Den Helder, het verzelfstandigde gemeentelijk havenbedrijf, de haventarieven voor de binnenvaart aangepast. Het gaat op een nieuw tarief voor binnenvaartvrachtschepen die in dezelfde week meerdere malen afmeren in de Helderse havens, waaronder ook in Kooyhaven (zie foto) langs het Noordhollandskanaal. Port of Den Helder is verder nog steeds op zoek naar verladers en andere bedrijven die zich in deze haven willen vestigen.